زندگی زیباست

زندگی فرصت لمس لحظه هاست

زندگی زیباست

زندگی فرصت لمس لحظه هاست

زندگی زیباست

اگر بسیار عمر کنی ، باز هم فرصت کمی داری ...

سعی کن از تمام لحظات آن لذت ببری ...

از هر روز این زندگی درس بگیر تا اشتباهی را دوبار تکرار نکنی چون فرصت برای این کار نداری ...

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با موضوع «سفر» ثبت شده است

از این به بعد ارائه مطلب در صفحه شخصیم در گوگل پلاس انجام می شود


https://plus.google.com/+HosseinEghbal

  • یکی از مردم شهر

امروز با اینکه صبح زود چون برام کار پیش اومده بود نتونستم برم کوه ولی ساعت 10 صبح بود که پیشنهادش و به یکی از وستانم دادم و موافقت کرد و حرکت کردیم و تا پناهگاه کلکچال بالا رفتیم چون هوا نسبتا نامناسب بود و ما با توجه به آفتابی که پایین کوه بود تجهیزات زیادی نبرده بودیم پس همان پناهگاه توقف کردیم و برگشتیم ....

هوا فوق العاده بود .. مه و باران و برف و تگرگ .. همه چی قاطی :)

کلکچالکلکچالکلکچالکلکچالکلکچالکلکچال

  • یکی از مردم شهر