زندگی زیباست

زندگی فرصت لمس لحظه هاست

زندگی زیباست

زندگی فرصت لمس لحظه هاست

زندگی زیباست

اگر بسیار عمر کنی ، باز هم فرصت کمی داری ...

سعی کن از تمام لحظات آن لذت ببری ...

از هر روز این زندگی درس بگیر تا اشتباهی را دوبار تکرار نکنی چون فرصت برای این کار نداری ...

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی

۱۱ مطلب با موضوع «عمومی» ثبت شده است

از این به بعد ارائه مطلب در صفحه شخصیم در گوگل پلاس انجام می شود


https://plus.google.com/+HosseinEghbal

  • یکی از مردم شهر

کلیپ صوتی فوق العاده در مورد دروغ های دولت ها و ... بسیار جالب هست حتما گوش کنید (سخنران سید حسن آقا میری است)
  • یکی از مردم شهر


ایرانی های عزیزی که ادعای تمدن 3000 ساله دارید ...

ایرانی های عزیزی که هی میگید کوروش کوروش ....

ایرانی های عزیزی که می گید دین چرند و پرنده ، دین ما عقل ماست ....

ایرانی های عزیزی که خودتون را با فرهنگ ترین نسل موجود در جهان می دانید ....


یه صحبت دوستانه ....


خیابون برای شماست ؟ یا اگر زودتری رسیدی برای خانواده شما میشه ؟ یا چون خونتون خیلی وقته اینجاست پس برای شماست ؟ یا زورتون زیاده هر چی دلتون بخواد می گید و کسی نمیتونه رو حرفتون حرف بزنه ؟ پارک چی ، پارک محلتون زا شماست ؟ یا اگر زودتر رسیدید دورتادور پارک و میتونید تصرف کنید ؟ خدا خر و میشناخت که بهش شاخ نداد خدا رو شکر ما جهان سومی هستیم وگرنه الگوی احمقانه ای برای جهان بودیم


این چه کار مسخره ای هست آخه ...

جا پارک

  • یکی از مردم شهر

بخوانید این داستان فوق العاده از پاسخ های حضرت علی علیه السلام نسبت به سوال "علم بهتر است یا ثروت؟"عده زیادی دور حضرت علی حلقه زده بودند. مرد وارد مسجد شد و درفرصتی مناسب پرسید:
-یا علی! سؤالی دارم. علم بهتر است یا ثروت؟
علی در پاسخ گفت:
علم بهتر است؛ زیرا علم میراث انبیاست و مال وثروت میراث قارون و فرعون و هامانوشداد.

 

مرد که پاسخ سؤال خود را گرفته بود، سکوت کرد. در همین هنگام مرد دیگری وارد مسجد شد و همان‌طور که ایستاده بود بلافاصله پرسید:
-اباالحسن! سؤالی دارم، می‌توانم بپرسم؟ امام در پاسخ آن مرد گفت:بپرس! مرد که آخر جمعیت ایستاده بود پرسید:-علم بهتر است یا ثروت؟
-علی فرمود:
علم بهتر است؛ زیرا علم تو را حفظ می‌کند، ولی مال وثروت را تو مجبوری حفظ کنی.

نفر دوم که از پاسخ سؤالش قانع شده بود،همان‌‌جا که ایستاده بود نشست.
-در همین حال سومین نفر وارد شد، او نیز همان سؤال را تکرار کرد،و امام در پاسخش فرمود:
علم بهتر است؛ زیرا برای شخص عالم دوستان بسیاری است،ولی برای ثروتمند دشمنانبسیار!

هنوز سخن امام به پایان نرسیده بود که چهارمین نفر وارد مسجد شد. او در حالی که کنار دوستانش می‌نشست، عصای خود را جلو گذاشت و پرسید:
-یا علی! علم بهتر است یا ثروت؟
-حضرت‌علی در پاسخ به آن مرد فرمودند:
علم بهتر است؛ زیرا اگر ازمال انفاق کنی کم می‌شود؛ ولی اگر از علم انفاق کنی و آن را به دیگرانبیاموزی برآن افزوده می‌شود.

-نوبت پنجمین نفر بود. او که مدتی قبل وارد مسجد شده بود و کنارستون مسجد منتظر ایستاده بود، با تمام شدن سخن امام همان سؤال راتکرار کرد.
-حضرت‌ علی در پاسخ به او فرمودند
علم بهتر است؛زیرا مردم شخص پولدار و ثروتمند را بخیل می‌دانند، ولی از عالم و دانشمند به بزرگی و عظمتیاد می‌کنند.

-با ورود ششمین نفر سرها به عقب برگشت، مردم با تعجب او را نگاه کردند. یکی از میان جمعیت گفت: حتماً این هم می‌خواهد بداند که علم بهتر است یا ثروت! کسانی که صدایش را شنیده بودند، پوزخندی زدند. مرد، آخر جمعیت کنار دوستانش نشست و با صدای بلندی شروع به سخن کرد:
-یا علی! علم بهتر است یا ثروت؟
امام نگاهی به جمعیت کرد و گفت:
علم بهتر است؛ زیرا ممکن است مال را دزد ببرد، اما ترس و وحشتی از دستبرد به علم وجود ندارد.

مرد ساکت شد. همهمه‌ای در میان مردم افتاد؛ چه خبر است امروز! چرا همه یک سؤال را می‌پرسند؟ نگاه متعجب مردم گاهی به حضرت‌ علی و گاهی به تازه‌واردها دوخته می‌شد.
در همین هنگام هفتمین نفر که کمی پیش از تمام شدن سخنان حضرت ‌علی وارد مسجد شده بود و در میان جمعیت نشسته بود، پرسید:
یا اباالحسن! علم بهتر است یا ثروت؟
امام دستش را به علامت سکوت بالا برد و فرمودند
علم بهتر است؛ زیرا مال به مرور زمان کهنه می‌شود، اما علم هرچه زمان بر آن بگذرد،پوسیدهنخواهد شد.

مرد آرام از جا برخاستو کنار دوستانش نشست؛ آن‌گاه آهسته رو به دوستانش کرد و گفت: بیهوده نبود که پیامبر فرمود: من شهر علم هستم و علی هم درِ آن! هرچه
از او بپرسیم، جوابی در آستین دارد، بهتر است تا بیش از این مضحکة مردم نشده‌ایم، به دیگران بگوییم،نیایند! مردی که کنار دستش نشسته بود، گفت: از کجا معلوم! شاید این
چندتای باقیمانده را نتواند پاسخ دهد، آن‌وقت در میان مردم رسوا می‌شود و ما به مقصود خود می‌رسیم! مردی که آن طرف‌تر نشسته بود،گفت: اگر پاسخ دهد چه؟ حتماً آن‌وقت
این ما هستیم که رسوای مردم شده‌ایم! مرد با همان آرامش قلبی گفت: دوستان چه شده است، به این زودی جا زدید! مگر قرارمان یادتان رفته؟ ما باید خلاف گفته‌های پیامبر را به مردم ثابت کنیم.
-در همین هنگام هشتمین نفر وارد شد و سؤال دوستانش را پرسید،
-که امام در پاسخش فرمود
علم بهتر است؛ برای اینکه مال و ثروت فقط هنگام مرگ با صاحبش می‌ماند، ولی علم، هم دراین دنیا و هم پس از مرگ همراه انساناست.

سکوت، مجلس را فراگرفته بود، کسی چیزی نمی‌گفت. همه از پاسخ‌‌های امام شگفت‌زده شده بودند که…
-نهمین نفر وارد مسجد شد و در میان بهت و حیرت مردم پرسید: یا علی!
علم بهتر است یا ثروت؟ امام در حالی که تبسمی بر لب داشت، فرمود:
علم بهتر است؛ زیرا مال و ثروت انسان را سنگدل می‌کند، اما علم موجبنورانی شدن قلبانسان می‌شود.

نگاه‌های متعجب و سرگردان مردم به در دوخته شده بود، انگار که انتظار دهمین نفر را می‌کشیدند. در همین حال مردی که دست کودکی در دستش بود، وارد مسجد شد.
او در آخر مجلس نشست و مشتی خرما در دامن کودک ریخت و به روبه‌رو چشم دوخت. مردم که فکر نمی‌کردند دیگر کسی چیزی بپرسد، سرهایشان را برگرداندند، که در این هنگام مرد پرسید:
-یا اباالحسن! علم بهتر است یا ثروت؟ نگاه‌های متعجب مردم به عقب برگشت. با شنیدن صدای علی مردم به خود آمدند:
علم بهتر است؛ زیرا ثروتمندان تکبر دارند، تا آنجا که گاه ادعایخدایی می‌کنند، اما صاحبان علم همواره فروتنو متواضع‌اند


فریاد هیاهو و شادی و تحسین مردم مجلس را پر کرده بود. سؤال کنندگان، آرام و بی‌صدا از میان جمعیت برخاستند. هنگامی‌که آنان مسجد را ترک می‌کردند، صدای امام را شنیدند که می‌گفت:
اگر تمام مردم دنیا همین یک سؤال را از من می‌پرسیدند، به هر کدام پاسخ متفاوتی می‌دادم.


برگرفته شده از zareh.blog.ir از داخل یکی از کامنت ها از طرف آقای موذنی


  • یکی از مردم شهر

من نظر شخصیم اینه که اسلام برنامه جامعی برای زندگی داره که متاسفانه این جماعت آخوند چسبیدن به غسل و شک نماز و ....


یه نفر نیومد این تعالیم دینی و تفسیر و بررسی علمی کنه .... تا کسانی که شک دارند هم با دیدن نتایج علمی شکشون برطرف بشه و استفاده کنند از این تعالیم


این عکس و خبرگزاری فرهنگ درست کرده که خیلی جالب هست نمایش ساعات مناسب برای خواب با توجه به تعالیم دینی ...

البته قیلوله علمی ثابت شده ولی بقیه رو من چیزی از نظر علمی نشنیدم ولی تقریبا مطمئن هستم درسته ... انشاالله

روی این لینک کلیک کنید
  • یکی از مردم شهر

یه حدیثی فکر کنم از امام علی بود که می گفت "تاریخ کامل تکرار می شود پس از آن پند بگیرید" (یه چی با همین مضمون)


زمان حضرت یوسف مردم برای اینکه فطرتشون نیاز به ارتباط با خدا داشت ، طبیعتا دنبال خدا بودن ولی نمی دونستن کجا پیداش کنن به همین دلیل میرفتن سراغ کاهنان و با آنان به عنوان نماینده خدا ارتباط برقرار می کردن دریغ از اینکه خدا از رگ گردن به ما نزدیکتره و هیچ واسطه ای نمی خواد ...

دوران ما هم همین شده ...

مردم افتادن دنبال کاهنان (مدلش عوض شده) و دنبال آرامش خدایی هستند و کلی بیت المال صرف معبد این کاهنان میشه تا مشکلات مردم رفع کنند در حالی که اگر این پول خرج مردم شه مشکل حل میشه
زمان حضرت یوسف معبد کاهنان از طلا بود از الماس بود از .. بود ولی همیشه دستشون جلو مردم دراز بود

دوران ما هم همین شده ....

شب جمعه برو مسجد محلتون ، کیسه گدایی مسجد دستشون هست و میچرخونن میگن کمک به مسجد والا تا اونجایی که من تاریخ خوندم زمان پیغمبر هرکی مشکل مالی یا .. داشت می رفت مسجد و مشکلش حل می شد الان ملت باید برن مشکلات مسجد و حل کنندزمان حضرت یوسف حرفی که کاهنان می زدند حرف 100 درصد درست بود و مردم اجازه اظهارنظر و یا تغییر نداشتن ....

زمان ما ....

حرفی برای گفتن ندارم
  • یکی از مردم شهر
امروز 2 ساعت بیشتر سر کار موندم تا یکم برای کار فردام جلوتر باشم ...

حالا اگه فردا دیگه این دنیا نبودیم چی ؟

تکلیف این 2 ساعت اضافه کاری چی میشه ؟

چقدر از زندگیامون برای فرداست ؟

با یکی از دوستانم در مورد بیمه عمر صحبت می کردیم می گفت 20 سال ماهی نمیدونم چند هزار تومان میدی بعد از 20  سال x تومان که خیلی بزرگ بود میدن و خیلیم به نظرش مفید بود این حرکت ...
20 سال ؟ !!!!!
من دارم میگم فردا اگر نبودم تکلیف دو ساعت امروز چیه اونوقت کی میتونه در مورد 20 سال بعد فکر کنه ...

البته باید به فکر آینده بود ولی نه این که برای آینده زندگی کرد .... الان برای الان است ... اگر کار هم میکنی در این "الان" باید لذت ببری از کارت که به نظر منباید لحظه لحظه زندگی را زندگی کرد نه بردگی ....

بردگی 1 ساعت بعد ...
بردگی آقایی که فردا می آید ...
بردگی پولی که فردا می گیریم ...
بردگی عشقی که فردا به ما می رسد ...
بردگی ....

امروز و این ساعت و دریاب فردا را سر وقتش در می یابیم
  • یکی از مردم شهر

الان چند ساله این ایرج طهماسب داره با کارکتر کلاه قرمزی کار می کنه ؟


عشق ، رمز پیروزی


دوران اوجش و با کلاه قرمزی و پسر خاله شروع کرد ؟، یه دوره ای بود شده بود اسطوره بین مردم ، بعد از یه مدت دوباره فروکش کرد این محبوبیت تا حدی که تقریبا همه این کارکتر و مرده فرض می کردن ، ولی خود آقای طهماسب از روی عشقی که به این شخصیت داشت هنوز که هنوزه داره باهاش کار می کنه و دوباره یکی دو سالی هست که دوباره کلاه قرمزی یا بهتر بگیم آقای طهماسب به محبوبیت رسیده ، به محبوبیت که چه ارز کنم شده پربازدید کننده ترین برنامه تلویزیون که مخاطبش از 5 ساله تا 50 ساله و این فوق العاده هست .

خلاصه کلام اینه که اگر واقعا از ته دل کاری و یا کسی و یا ... دوست داشته باشی کاری به نظر دیگرون نداری اونوقت و فقط میخوای که اون و بهبود ببخشی یا بهش برسی و مطمئنا در رسیدن به اون یا محبوبیت اون موفق خواهی شد.


  • یکی از مردم شهر
رفتم تو شیرینی فروشی برای خرید یه زوج جلوی من بودن.برای خرید بعد از خریدشون من سفارش دادم که فروشنده در حین بسته.بندی.گفت : مرد هم مردای قدیم اصلا زنشون و آدم حساب نمیکردن این یارو هی از زنش میپرسید این خوبه، اون خوبه، چی بگیرم....
منم یه لبخندی زدم و پول و دادم و اومدم بیرون...
  • یکی از مردم شهر

امروز به صورت اتفاقی رفتم تو وبلاگی که سخنان امام علی را به صورت عکس شده و به سه زبان فارسی ، عربی ، انگلیسی نمایش می دهد واقعا لذت بردم .


نهج البلاغه برای همه هست حتی کسانی که دینی ندارند ، نهج البلاغه به نظر من دوایی هست برای دردهای زندگی مدرن ما ...


چنتا از عکساش که دیدم و اینجا میزارم در ضمن تو پیوندها این وبلاگ را لینک کردم بسیار مفید هست ...

آدرس وبلاگ : http://kalame-amir.blog.ir

چند حدیث زیبا از امام علی علیه السلام

چند حدیث زیبا از امام علی علیه السلام

چند حدیث زیبا از امام علی علیه السلام

چند حدیث زیبا از امام علی علیه السلام

چند حدیث زیبا از امام علی علیه السلام

  • یکی از مردم شهر